Ůvod Služby Reference Kontakt

Advokátní kancelář vykonává advokacii zejména v oblasti obchodního práva a občanského práva, pracovního práva, práva obchodních společností, rodinného práva, konkurzního práva, finančního práva, daňového práva a správního práva a práva nemovitostí.

V oblasti trestního práva kancelář poskytuje porady pouze obecně, přičemž nezastupuje v trestním řízení.

Kancelář zpracovává rozsáhlou smluvní agendu (kupní, darovací, směnné a jiné smlouvy) zejména pro občany Zlínského kraje, každoročně sepíše asi 200 smluv o převodech nemovitostí, na základě kterých poté příslušné katastrální úřady povolí vklad práv do katastru nemovitostí. Řadu let kancelář provádí právní služby pro společnosti, jejichž předmětem podnikání je pronájem nebytových prostor a správa nemovitostí s nebytovými i bytovými prostorami, přičemž se jedná o nemovitosti v celé České republice.

Významnou část činnosti kanceláře tvoří vymáhání pohledávek pro obchodní společnosti, když každoročně zpracuje přibližně 50 žalob a zastupuje společnosti u soudů a řeší vykonatelné pohledávky až do exekučního vymáhání.

Právo obchodních společností v souvislosti se zakládáním společností, změnami v průběhu existence společností a obchodními rejstříky je rovněž podstatnou náplní aktivit kanceláře.

JUDr. Ladislav Čoček vykonává taktéž činnost správce konkursních podstat úpadců podle ZKV.

Advokátní kancelář trvale spolupracuje s daňovým poradcem, který je aktivně přítomen významnějším a složitějším jednáním, v nichž je třeba profesionální daňové a finanční poradenství.