Ůvod Služby Reference Kontakt
Ladislav Čoček

Naše advokátní kancelář je typickou malou advokátní kanceláří, fungující v tandemu advokát – asistentka, v některých obdobích advokát – advokátní koncipient.

Advokátní kancelář zahájila svoji činnost 1.září 1993, jejím prvním sídlem byly Slušovice, kde působila do konce roku 1999.

Od 1.1.2000 se sídlo advokátní kanceláře přemístilo do Zlína, na ul.Osvoboditelů 187 (do bývalé vily Jana Bati) a od 1.7.2003 je sídlo kanceláře na adrese Zlín, Sokolská 622, PSČ 760 01.

Advokát JUDr. Ladislav Čoček je absolventem Právnické fakulty MU v Brně. Absolvoval v roce 1978, v roce 1983 obhájil rigorózní práci a získal titul JUDr.

Od 1.8.1978 pracoval v JZD Slušovice, později JZD AK Slušovice, a to do 31.12.1983 na právním oddělení a od 1.1.1983 do ukončení členského poměru v družstvu 31.8.1993 ve funkci ředitele personálního odboru.

Po složení advokátních zkoušek od 1.9.1993 pracuje jako samostatný advokát.